skip to Main Content

Årsberetning fra forældrebestyrelsen 2019/20

Bestyrelsen er 7 forældre/plejeforældre, og 2 ansatte – tillidsrepræsentanter fra skolen, samt vores skole- og viceleder. Vi holder bestyrelsesmøder ca. 6 gange om året.

Vores opgave i bestyrelsen er overordnet set at fastsætte og formulere principper for drift af skolen. Vi kommentere og godkender skolens budget, og kommer med diverse høringssvar til kommunen. Bestyrelsen kan også få indflydelse på, hvilke undervisningsmidler skolen anvender og kan være med til at formulere ordensregler for skolen. Bestyrelsen kan også opfordre til igangsætning af pædagogisk udviklingsarbejde. Vi deltager i dialogmøder med de andre skoler i Assens kommune, med embedsmænd og politikere fra kommunen. Vi deltager i de netværksmøder, hvor repræsentanter fra skolebestyrelserne fra de øvrige skoler i Assens kommune, deltager.

Hvilke opgaver har vi løst igennem det år: – Har en velfungerende forældreforening, der står for forskellige arrangementer i løbet af året. Målet med foreningen er at skabe dialog ml. forældre, og udvide elevernes sociale kontakter gennem forskellige aktiviteter samt samle penge ind, til glæde for aktiviteter til vores børn – Der er nu en facebookgruppen ”Pilehaveskolen forældreforening”, hvor ens barn kan komme på legeaftalelisten, og skabe kontakt til andre børn via den. – Vi har skrevet høringssvar om: Sundhedspolitik, Børn og ungepolitik, Fælles ejendomsadministration, Differentieret takstmodel og besparelse på Pilehaveskolen. – Vi ”bokser” med det politiske udvalg: Børn, undervisning og familie, som beslutter store besparelser på Pilehaveskolen.

Fremtidens opgaver: – Vi vil have fokus på udslusning og brobygning til livet efter Pilehaveskolen – Vi skal finde 2 nye repræsentanter til bestyrelsen, fordi nuværende ikke længere har børn på skolen. – Vi skal have lavet ordensregler/samværsregler færdige. – Vi skal arbejde med synlighed, især på det politiske niveau, men også gerne i tæt dialog med jer forældre.

Så har du gode ideer til emner, som vi i skolebestyrelsen skal tage op, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger findes på skolens hjemmeside.

Afslutningsvist, vil jeg takke den siddende bestyrelse for et rigtig godt, vigtigt og givtigt samarbejde, hvor vi har været gode til, at deles om at løse de forskellige opgaver, som vi har taget fat på.

Der skal også lyde en stor tak til samarbejdet med skolens ansatte, som gør en kæmpe indsats for at skabe en fantastisk skole for vores børn.

Vi glæder os til at skulle samarbejde med de nye forældrerepræsentanter, som vi skal have fundet. Tusind tak til forældreforeningen for at gøre en kæmpe indsats for at forældre og børn, kan mødes på tværs af klasser og årgange på skolen.

I gør en stor forskel for skolen – TAK!

Skrevet af bestyrelsesformand Ann Baunbæk Hansen

Back To Top