skip to Main Content

Martin er blevet dygtig til at læse og skrive – matematik klarer han også, og i det hele taget klarer han sig rigtig godt i alle fag han har på skolen, da man jo er i stand til at netop tilbyde den undervisning, som hver enkelt elev har brug for.

Martin har nogle rigtige gode kammerater, som han også ser efter skole. Og som vi ved, er det jo vigtigt at have et netværk, også efter skoletid. Det har også været en opgave, som skolen har været med til at understøtte.

Det har betydet personlig såvel som faglig udvikling for vores søn at gå på Pilehaveskolen.

Vores søn har en generel udvikling forsinkelse og var da hanstartede i yngste klasse, var han præget af store vanskeligheder både med sprog, sociale udfordringer og selvfølgelig generelle indlæringsvanskeligheder.

Nu er Martin en ung dreng på 14 år, som i den grad har fået sit selvværd bygget op takket være den måde, som lærere og pædagoger arbejder med børnene på, på Pilehaveskolen.

Han er glad og godt tilfreds hver dag. Han har lyst til at lære og tager også gerne imod udfordringer. Martin er opsøgende og nysgering på livet, og vi er helt sikre på, at det selvfølgelig er den påvirkning, som skolen har på vores søn, som har afsted kommet denne udvikling.

Martin er blevet dygtig til at læse og skrive – matematik klarer han også, og i det hele taget klarer han sig rigtig godt i alle fag han har på skolen, da man jo er i stand til at netop tilbyde den undervisning, som hver enkelt elev har brug for. Derved udnytter man elevens ressourcer bedst muligt og får herved nogle rigtige dygtige elever.

Martin er også rigtig glad for sin skole. Det betyder meget, at han er i et miljø, som er trygt og godt for ham. Derved skabes de bedste muligheder for indlæring – det er jo det som sket i gennem årene. Martin har nogle rigtige gode kammerater, som han også ser efter skole. Og som vi ved, er det jo vigtigt at have et netværk, også efter skoletid. Det har også været en opgave, som skolen har været med til at understøtte.

Marianne