skip to Main Content

Folkeskolens kvalitetsrapport er et værktøj til at styre efter mål og resultater. Den skal vise kommunalbestyrelsen hvordan kommunen og dens skoler lever op til de politiske mål.

Kvalitetsrapporten skal være grundlaget for dialogerne omkring folkeskolen

  • i kommunalbestyrelsen
  • mellem kommunalbestyrelsen og den kommunale forvaltning
  • mellem forvaltningen og den enkelte skoleleder om skolens kvalitetsudvikling
  • og mellem skolelederne og de enkelte lærere og pædagoger om elevernes faglige udvikling.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve enkelte skoler i kvalitetsrapporten.

De offentliggjorte kvalitetsrapporter vil indgå i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsyn med udviklingen i kvaliteten i folkeskolen.

Behandling

Kvalitetsrapporten skal beskrive det netop afsluttede skoleår, og den skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige kalenderår.

Ledelsesinformation

Kvalitetsrapporten skal udformes sådan, at kommunerne kan bruge den som ledelsesinformation. Den skal også kunne være grundlag for de styringsredskaber, som kommunalbestyrelser og forvaltninger bruger i samarbejdet og dialogen med skolelederne.

Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for skolebestyrelsens tilsyn med skolerne.

Kvalitetsrapport for 2013/14

Kvalitetsrapport for 2014/15: