skip to Main Content

Forældreinformation vedr. Corona 12.3.20

Kære forældre

Vi står i en situation, som ingen af os har prøvet at stå i før.

Jeg vil gerne sige tak til jer for jeres opbakning til, at vi på Pilehaveskolen nu kan bidrage til at formindske risikoen for at sprede Coronavirussen. Vores telefonopkald til jer hver især er blevet mødt med stor forståelse. Det skal I have stor tak for.

Hverken regeringen, Assens kommune eller jeg har svar på alle spørgsmål, der løbende vil dukke op, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at finde svar på de spørgsmål, I måtte have i løbet at den kommende tid. Det vil måske ind imellem kræve lidt tålmodighed fra jeres side.

Hermed status over situationen på Pilehaveskolen:

Alle forældre er blevet kontaktet pr. telefon i dag af en medarbejder fra klassen vedr. fremmøde af elever i morgen fredag samt behov for nødpasning fra på mandag og to uger frem.

Det er vi nu ved at danne os et overblik over. Vedr. kommunikation mellem skole og hjem, vil vi bruge skolens hjemmeside www.pilehaveskolen.dk – se under Nyheder , Facebook / samt AULA.

I vil i de to uger skolen holder lukket og har nødpasning, kunne komme i kontakt med skolen via klassetelefonen samt via mail til mekar@assens.dk , hedju@assens.dk eller heiha@assens.dk

Vedr. fjernundervisning

Jf. pressemødet med undervisningsministeren, er det skolerne, der varetager fjernundervisning med hjælp fra forældrene.

Assens kommune har udmeldt følgende vedr. undervisning:

Undervisningen forsætter!

Skolerne har en særlig opgave med at sikre, at alle elever får undervisning, uanset om de befinder sig fysisk på skolen eller hjemme. Regeringen og Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt følgende:

”Regeringens mål er, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor man ikke skal møde fysisk op på sin skole.” ”Medarbejderne på skoler og uddannelsesinstitutioner arbejder som udgangspunkt fortsat, og vi har tillid til, at de kan gennemføre en række undervisningsaktiviteter, så længe eleverne er sendt hjem.”

Det enkelte team planlægger i morgen fredag, hvordan Pilehaveskolen bedst muligt varetager en undervisning, der giver mening for vores elever.

Der vil blive givet en tilbagemelding vedr. fjernundervisningen til forældrene over AULA.

Teamet er til rådighed for forældrene over klassetelefonen, hvor forældrene inden for tidsrummet 8.00 til 16.00 kan kontakte en fra teamet vedr. spørgsmål, der angår fjernundervisningen. Vedr. øvrige spørgsmål kontaktes undertegnede.

Venlig hilsen

Mette Karlsson

skoleleder

Billedresultat for pilehaveskolen assens