skip to Main Content

Forældreinformation vedr. Corona 15.3.20

Kære forældre

Så starter vi op på 2 uger med en planlægning, vi aldrig har prøvet før.
Det er alt sammen meget mærkeligt for både børn, forældre og medarbejdere.

I har nu modtaget materiale fra jeres barns team, der beskriver, hvorledes I kan hjælpe jeres barn til at arbejde med det faglige stof hjemme i familien.

Jeres barns team har udarbejdet et materiale, der er tilpasset jeres barns undervisning. Vi har forståelse for, at det vil være meget forskelligt fra familie til familie og fra barn til barn, hvorledes I kan støtte op om barnets hjemmeundervisning, men for at undervisningen kan lykkes, har vi brug for jeres hjælp.

I har mulighed for at kontakte en lærer på klassens telefon, såfremt I har brug for råd og vejledning i brug af det materiale, I har fået tilsendt.

Såfremt I har brug for at få råd, vejledning og guidning i forhold til UNILOGIN, kan I kontakte viceskoleleder Henrik Djurhuus på mail hedju@assens.dk eller telefon 21717176 i tidsrummet 8.00 til kl. 16.00.

Det kan være svært at vide, hvad man skal fortælle sit barn om Coronavirus. Det er en balance mellem at tilfredsstille jeres barns nysgerrighed og ikke at gøre barnet bange.

Der findes en del vejledning på nettet. Bl.a. følgende link: https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus.

De større børn og unge har selv adgang til nyheder og hører måske noget, der gør dem skræmte, eller får dem til at spekulere og drage slutninger, der kan gøre dem bange.

Det er derfor vigtigt at sige til barnet/den unge, at det altid skal sige til en voksen, hvis der er noget, barnet/den unge er bekymret for. Det er ikke hensigtsmæssigt, at de kun deler deres bekymring med vennerne.

I forhold til mindre børn skal man prøve at skærme dem mod en masse informationer, for eksempel ved ikke at lade fjernsynet stå og køre.

Unicef har udarbejdet en guide til, hvordan forældre kan tale med deres børn om Corona. Der er 7 råd i alt, blandt andet disse 3:

Giv korte og klare svar: Når du svarer på dit barns spørgsmål, skal du overveje, hvad og hvor meget du vil fortælle. Der er ingen grund til at udpensle dramatiske begivenheder eller overdrive mængden af information. Det er ikke en god idé f.eks. at sige, at ”virussen kun er farlig for gamle mennesker,” for så flytter du måske bare barnets bekymringer væk fra sig selv – og over på dets bedsteforældre, og det giver så barnet noget nyt at bekymre sig om.

Afkræft myterne: Spørg dit barn, hvad han eller hun har hørt og brug tid på at afkræfte alle myterne sammen. Hold dig til fakta. Du kan altid finde opdateret fakta og de officielle råd om Coronavirus på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Brug anledningen til gode snakke: Forklar dit barn, at sygdomme i gamle dage var meget farligere, fordi de fik lov til at sprede sig. I dag har man lært af historien og ved, hvordan man begrænser smitte. F.eks. var SARS-udbruddet i 2003 med til, at man lavet nogle procedurer, så udbrud hurtigt opdages og inddæmmes.

Såfremt jeres behov for nødpasning ændrer sig, kan I kontakte mig på mail mekar@assens.dk eller på telefon 24862056 mellem 8.00 og 16.00.

Såfremt der er nyt vedr. Coronavirus, der påvirker Pilehaveskolens undervisning og SFO, vil jeg informere om dette på AULA, skolens Hjemmeside www.pilehaveskolen.dk og skolens Facebookside: specialskolen Pilehaveskolen.

Jeg glæder mig til at møde alle jeres dejlig børn og unge igen om 2 uger.

Mange hilser
Mette Karlsson
Skoleleder