skip to Main Content

Hvor langt kan vi gå?

Alle 12 klasser på Pilehaveskolen er gået sammen om i uge 5 & 6, at se hvor langt de samlet kan gå. Klasserne måler hver dag hvor mange km de har gået og skriver det ind i et fælles skema. Da de 2 uger var slut, havde klasserne samlet gået 380,2 km.