skip to Main Content
Img

I lære som vægter

Elever fra Mellem og Ældste / Ungdom har lige efter juleferien over nogle dage været på lygtetur i Assens gader. Turen gik fra Willemosegaarden klokken lidt over 8 og startede med, at alle skulle have tændt deres flagermuslygter.

Dette var noget af en udfordring de dage, hvor der var kraftig blæst og regn, men som vores rundviser Ingrid Vatne fra Museum Vestfyn sagde,

så kunne vi jo så erfare, hvor svært det også nogle gange var, at være vægter i gamle dage.

Lygteturen er en del af et teaterprojekt, som Pilehaveskolen er i gang med i samarbejde med organist og korleder Finn Pedersen, Assens Musikskole, Museum Vestfyn og Assens Folkedansere.

På Pilehaveskolen har vi et særligt fokus på at undervise og arbejde sammen med eleverne inden for de kreative fagområder.

Elevgruppen udvikler både faglige, personlige og sociale kompetencer, når de skaber kunstværker i billedkunst, spiller/synger i skolen orkester og spiller teater og rollespil.

Teaterprojektet tilgodeser i høj grad ovennævnte udviklingsområder, og projektet udfordrer eleverne, men gør dem også stolte over at planlægge og gennemføre en teaterforestilling.

Ved at inddrage andre aktører i projektet, skaber vi samtidig en ramme for, at mange forskellige fagfolk og aktører, igennem et fælles projekt sammen med Pilehaveskolen, omskaber tankerne bag inklusion til konkret handling.

Samskabelsen med andre aktører er også med til at understøtte Assens kommunes intentioner bag Prof på tværs og inddragelse af frivillige.

Konkret skal projektet munde ud i et teaterstykket, der skabes i samarbejde med eleverne. Inspiration til manuskriptet kommer fra undervisning om Assens i det 1800 århundrede,

og historien vil være forankret i lokale hændelser og personer fra Assens og omegn.

Teaterstykket opføres på Tobaksgården i april måned.