skip to Main Content

Julebingo på Pilehaveskolen

På Pilehaveskolen er der en fast tradition om at holde fælles juleafslutning, grundet Covid-19 blev den traditionelle form ændret til virtuel bingo. Hver klasse sad i egne klasser og deltog i fælles julebingo på storskærm.