skip to Main Content
IMG

Kultur i børnehøjde. 

”Forliset i Lillebælt”Den 9. juni 2016 besluttede Kultur- og fritidsudvalget at bevilge 70.000 kr. til et teaterprojekt, der skulle skabes i et samarbejde mellem organist og korleder Finn Pedersen, musikskoleleder Niels Tåstrup, museumsinspektør Ingrid Vatne og Conni Hansen, Assens Folkedansere, frivillige samt elever og medarbejdere fra mellem og ældste årgang på Pilehaveskolen.

Begrundelsen for bevillingen var, at Pilehaveskolens projekt kan ses som et modelprojekt, idet det er virkelig nytænkende og tværfagligt, inddrager adskillige lokale aktører, forener mange genrer og fagligheder og munder ud i et koncept, der vil kunne benyttes af andre skoler i fremtiden. Dermed passer det godt til den indsats, Kultur- og Fritidsudvalgets midler er afsat til.

Projektets omdrejningspunkt har været Assens omkring 1850. Byens udseende, skoleforhold, borgerskab kontra fattigvæsen m.m..

Eleverne har sammen og hver for sig arbejdet med perioden på mange planer.

Hele projektet samles i forestillingen ” Forliset på Lillebælt” som er en Vaudeville, der samler de mange elementer projektet indeholder.

Den 26. april blev stykket opført på Tobaksgården. Først kl. 10 for skolens elever, inviterede elever fra andre skoler, kommunens borgmester og andre gæster.

Kl. 16.00 blev stykket opført for forældre, søskende og andre pårørende.

Der var ca. 250 tilskuere pr. forestilling.

Teaterforestillingen blev en bragende succes og der kom efterfølgende mange positive tilkendegivelser fra de, der havde overværet forestillingen. I nedenstående er der et lille udsnit af tilbagemeldingerne.

En respons fra en plejeforældre på vores teaterstykke:

Hold da fast, det var lige før vi mistede jordforbindelsen. Aldrig havde vi forestillet os, at vi skulle se et teaterstykke der var så gennemført og med børn der var som forvandlet 🙂 vi blev også enige om, at det kun kunne lykkes fordi I er så fantastiske og dygtige 🙂 I er bare så dybt engageret i jeres arbejde og i vores børn, og i mestre at få alt det gode frem i ungerne. Det blev en oplevelse vi sent vil glemme.

Mvh Ulla

Tak for et par fantastiske dage sammen med jer og jeres børn, og tillykke med den fine forestilling.

De bedste hilsner / Best wishes

Claus Knoth Ringer

Produktion og Teknik

Jeg fik mulighed for at se forestillingen kl 10 her til formiddag, så jeg kommer ikke kl 16.

Det var en stor succes! Stort til lykke.

Med venlig hilsen / Best regards

Johan Møhlenfeldt Jensen

Museumschef / Head of Museum

De involverede parter i projektet er nu gået sammen om at udvikle

et praktisk anvendeligt metodekatalog til brug for skolerne i Assens Kommune, da processen omkring teaterprojektet var så stor en succes for alle involverede parter, at vi har et ønske om at formidler erfaringerne med projektet ved at udarbejde et professionelt metodekatalog, der gennem Hands-on eksempler og anvisninger viser, hvordan kunst, kultur og kulturarv kan

formidles til eleverne på en engagerende og levende måde.

Sigtet med metodekataloget er at inspirere lærerne til at iværksætte undervisningsforløb med inddragelse af kunst og kultur samt kulturhistorie, der øger elevernes læring og viden om

forskellige kunstneriske genrer samt kulturarv. Desuden har metodekataloget til sigte at understøtte og styrke samarbejdet mellem skolen og kultur- og foreningslivet.

Der er søgt penge til udarbejdelse af metodekataloget fra puljen Kultur i Børnehøjde, Assens kommune.