skip to Main Content

Skolehave og Udedage.

På Pilehaveskolen tænker alle klasser uderummet ind i tilrettelæggelse af undervisningen, og skolehaven er en del af det udendørs læringsmiljø.

På Pilehaveskolen er skolehaven placeret som en del at skolens udeområde, og så har vi lejet et lille jordlod i kolonihaverne ved Brunebjerg, hvor eleverne har bygget et væksthus, lavet bålplads, og hvor årets gang i naturen følges igennem de forskellige afgrøder, der sås og høstes.

De 15 min. gang til kolonihaven understøtter folkeskolereformens mål om, at eleverne skal have mere bevægelse i undervisningen, men også fagene dansk, matematik, natur og teknik og madkundskab bliver tilgodeset i forbindelse med arbejdet i skolehaven. Bl.a. når der skal skrives skilte om, hvilke frø der lægges i jorden, og når der skal måles den rigtige afstand mellem kartoflerne.

Det omliggende samfund indgår også som en naturlig del af undervisningen for alle klasser. Den ugentlige udedag, hvor den enkelte klasser drager uden for skolen både med og uden busser, bliver brugt til både natur- og kulturoplevelser. Udflugtsmål kan være naturen i Assens og omegn, og skolens busser gør det muligt at besøge spændende museer og udstillinger lidt længere væk.

Skolen råder over et klassesæt med gode turcykler, der også bliver brugt flittigt i forbindelse med udedagen.

Ud over at give gode fælles oplevelse i klassen, er udedagene også med til at give børnene en forståelse for de regler og normer, der f.eks. er forbundet med at besøge et museum eller spise på en restaurant.

Idræt og bevægelse.

For mange af klasserne starter dagen med en ”tur rundt om søen”, der betyder en gåtur på ca. 10 min., hvor bustransporten fra hjem til skolen bliver ”rystet ud af kroppen”, og hvor man også lige når at få talt om vigtige oplevelser siden i går. Bevægelse kan også indgå i både dansk og matematikundervisningen, f.eks. når skolens lange gang, eller udearealet bliver brugt til forskellige matematik lege.

Mellemste årgang (4,5,6 klasserne) har fælles svømmeundervisning fra efterårsferien til påske i Haarby Svømmehal, hvor medarbejdere fra skolen – heraf nogle uddannet svømmelærere- underviser eleverne i svømning, og hvor elevernes udholdenhed også bliver sat på en prøve, når de svømmer på tid. Det er et stort øjeblik, når der bliver uddelt svømmediplomer foran alle kammeraterne.

Skolen har stolte traditioner for gode resultater i fodbold. Dette gælder både for drenge og piger. I løbet af året deltager Pilehaveskolen i forskellige turneringer sammen med de øvrige specialskoler på Fyn. Turneringerne bliver afholdt på skrift mellem skolerne, og her lyser stoltheden også ud af børnene, når de får hængt en medalje rundt om halsen.

Pilehaveskolen samarbejder med den lokale fodboldklub, Dansk Handicapidræt og en gruppe forældre om at starte et hold for Pilehaveskolens elevgruppe, så vores elever kan få et godt afsæt for et aktivt fritidsliv efter folkeskolen.

Også individuelt er eleverne dygtige til at præstere. I Ældste /Ungdomsklasserne har der flere gange være elever, der har haft ambitiøse mål om at løbe en bestemt distance og har trænet ihærdigt få at nå målet. F.eks. har tre elever præsteret at løbe en halvmaraton.