skip to Main Content

Lucia optog

På grund af Covid-19 blev Lucia i år afholdt udendørs og hver afdeling stod adskilt, så indskolingen, mellemtrin og overbygning hver for sig. Det var et anderledes men rigtig hyggeligt arrangement 🙂