skip to Main Content

Nyhedsbrev

Sommer, Solnedgang, Eng, Natur, Landskab

Kære forældre

Velkommen til et nyt skoleår på Pilehaveskolen.

Hermed et lille nyhedsbrev med program for 1. skoledag samt information om, hvorledes vi organiserer os på Pilehaveskolen med udgangspunkt i retningslinjer fra Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Assens kommune.

Program for 1.skoledag

  • Alle elever møder til sædvanlig tid, hvorefter man går i klasserne.
  • Kl. 9.00 Klasserne samles årgangsvis på de udearealer, der bruges af årgangen/Projekt/Funktionsklassen i frikvarteret til følgende program:
  • Fællessang
  • Velkommen til det nye skoleår v/ en fra ledelsen Fællessang Velkommen til nye elever
  • Fællessang
  • Kl. 9.30 Eleverne går til frikvarter.

Efter frikvarter går alle i klasserne / SFO og der er hjemkørsel ifølge skema. Forældre til nye elever er velkommen til at deltage i første skoledag fra kl. 9.00 til kl. 9.30

Forholdsregler på Pilehaveskolen vedr. Corona

Alle klasser er nu igen samlet på Pilehaveskolen.

Vi har ikke længere undervisning i henhold til de retningslinjer, der har været udarbejdet for nødundervisning, men skal igen fra 1. august drive skole efter Folkeskoleloven.

Vi skal fortsat være opmærksom på at holde afstand, hvor det kan lade sig gøre og fastholde de hygiejneregler, vi kørte efter fra før sommerferien.

På Pilehaveskolen betyder det konkret, at vi holder adskillelse mellem årgangene og kan have undervisning på tværs af den enkelte årgang, men ikke på tværs af årgangene.

Hver årgang får deres eget udeareal at være på.

De gode vaner fra før sommerferien i forhold til håndvask bliver fastholdt.

Det legetøj, der bruges, bliver vasket af, og vi spritter også kontaktpunkter af.

Børnene vil alle blive sat af i skolegården, når de kommer med bus om morgenen og samlet op i skolegården, når de skal med bus om eftermiddagen.

Adgang til klasserne for elever og forældre, der afleverer og henter børn, vil være af brandvejen og ikke den gule gang.

Har et barn syntomer på Corona, vil barnet blive ringet hjem.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig .

Vil glæder os alle til at starter den nye skoleår op sammen med jer og jeres børn.

Venlig hilsen

Mette Karlsson Skoleleder