skip to Main Content

Nyhedsbrev

Kære forældre

Vi nærmer os ferien, hvor vi skal slappe af og forhåbentligt nyde solen, dog under lidt andre vilkår end vi plejer.

Vilkårene i Danmark – og resten af verdenen – har i det hele taget været noget anderledes i dette forår på grund af Corona.

Jeres børn har været fantastiske til at rumme alt det nye og anderledes, de har oplevet i forbindelse med Corona. Mange har savnet de venner, de plejer at være sammen med i frikvarteret, og alle har haft stor glæde af, at der har været mere luft omkring dem i klasselokalet og på udearealerne.

Der har været færre konflikter i den periode, hvor skolen har kørt efter Corona retningslinjerne. Det har vist os, hvor stor betydning det har, at der både er personale og plads nok til eleverne. Noget vi er bekendt med i forvejen, men i Coronatiden har vi konkret oplevet det i hverdagen.

Når vi vender tilbage efter sommerferien, vil der være nye retningslinjer, vi skal rette os efter inden for folkeskoleområdet. Man kan nu fravige den generelle regel om at holde en meters afstand. Der vil forsat være stor fokus på hygiejne og på, hvorledes vi forholder os, såfremt en elev eller en medarbejder er mistænkt for smitte. Her er der ikke sket de store ændringer.

De ændrede retningslinjer betyder, at alle elever og medarbejdere igen er samlet på Pilehaveskolen fra den 10. august.

I begyndelsen af uge 32 vil skolen sende en besked ud om, hvorledes vi konkret handler på Pilehaveskolen i forhold til retningslinjerne. Vi har valgt at vente til uge 32, da der kan opstå en ny situation, mens vi har sommerferie, der igen kan betyde ændrede retningslinjer.

Afgangsfest for afgangselever Et af de arrangementer vi har afholdt, har været afgangsfesten for vores 9. og 10. klasseelever. Det var en smuk sammenkomst, hvor skolen fik sagt farvel til de unge mennesker, der nu skal ud og prøve kræfter med nye udfordringer. Der er lagt billeder fra sammenkomsten på skolens hjemmeside www.pilehaveskolen.dk

Valgt til skolebestyrelsen Det meget betydningsfuldt for en skole at have en aktiv bestyrelse, der har lyst til at engagere sig i skolens arbejde og også fremadrettet arbejde med udvikling af skolen. En sådan bestyrelse har Pilehaveskolen. Skolebestyrelsen mangler nye medlemmer til bestyrelsen. Skulle en eller flere have interesse i at være med i en meget engageret og aktiv bestyrelsen, der også kan finde ud af at hygge sig med hinanden, så kontakt skolens bestyrelsesformand Ann Baunbæk på telefon 64471309/91892090 mail: annnbaun@hotmail.com

Forældreforeningen Winnie -formand for forældreforeningen -og den øvrige forældreforening ligger et stort arbejde i at skabe nogle gode arrangementer for elever forældre og bedsteforældre, og fra mig skal der atter engang lyde en opfordring til at bakke op om forældreforeningens store arbejde. Der er et indlæg fra Winnie – der nu går af som formand – sidst i dette Nyhedsbrev.

Personalenyt Vi siger farvel til lærer Lis Storm og lærer Pia Perch-Nielsen, der begge går på pension. Stor tak til Lis og Pia for deres indsats for eleverne på Pilehaveskolen. De ønskes alt godt med deres nye tilværelse som pensionister. Medhjælper Peter Trapp starter uddannelsen som pædagogisk assistent efter sommerferien. Peter ønskes alt godt med sin uddannelse. Vi har ansat lærer Pernille Øxenholt i et årsvikariat. Pernille har også i dette skoleår været ansat som vikar. Vi er glade for, at Pernille kan fortsætte endnu et år på Pilehaveskolen.

Elevtal Fra næste skoleår vil vi med de tal, vi kender pt., være oppe på 81 elever.

Bestyrelsens beretning Skolebestyrelsen har udarbejdet en beretning for det skoleår, der er gået. Beretningen kan læses sidst i Nyhedsbrevet.. Er der spørgsmål til beretningen, er man velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Ann Baunbæk telefon 91 89 20 90

Til slut vil jeg gerne takke alle jer forældre for et godt samarbejde i den ekstraordinære situation, vi har været i i foråret 2020. Vi er altid glade for den opbakning, vi oplever at have fra forældrene på Pilehaveskolen, men i denne Coronatid, hvor vi mere eller mindre har været presset af alt det, vi ikke måtte og alt det, vi skulle passe på, har det været endnu mere værdifuldt at mærke jeres opbakning. Det skal I have stor tak for.

I og jeres børn ønskes en rigtig god sommer.

Skolens medarbejdere og ledelse ser frem til at tage fat på det nye skoleår sammen med jer, når vi mødes igen til den første skoledag den 10. august.

Med venlig hilsen Mette Karlsson Skoleleder

Nyt fra forældreforeningen. Først en kæmpe stor tak for den fine kurv og de flotte ord fra elever og medarbejdere på Pilehaveskolen. Jeg blev meget glad og rørt over at det har betydet så meget for Jer alle at vi har en forældreforening at samles om. Jeg blev helt varm om hjertet og fik en lille tåre i øjet af glæde. Tusind tak skal I have.

Jeg har glædet mig til og nydt at være sammen med elever, forældre og andre med tilknytning til vores mange arrangementer igennem de sidste 5 ½ år. Jeg vil savne Jer alle, men nu starter et nyt kapitel for Ninna og jeg på et nyt sted. Vi ses jo selvfølgelig stadigvæk ude i landet. Forældreforeningen fortsætter til min store glæde, med super søde mennesker ved roret. Jeg har givet formandsposten videre til Niels Lundegaard (Simon`s far), og Maibritt (Joakims mor) fortsætter som kasserer. Trine (Laura`s mor) og Majbritt (Jasmins mor) fortsætter også ufortrødent og så har vi nu fået Morten med som skolens repræsentant. Et super godt team, som I kan glæde Jer til at være sammen med.

I efteråret 2020 er der sjove og spændende arrangementer i støbeskeen. Selvfølgelig med fokus på retningslinjerne for Covid 19. At skabe fællesskab og sammenhold med afstand, er nøgleordene her i efteråret, og arrangementerne bliver meldt ud, så snart de er helt på plads. Støt op om foreningen, så vi kan lave noget sjovt sammen. Jeg slipper Jer ikke helt endnu, da jeg sidder i bestyrelsen frem til næste generalforsamling. Det er også mig der samler holdet til bowling, når vi starter igen efter sommerferien. Hold øje med AULA når skolen starter igen, vi har kort tilmelding/betalings frist for vi starter allerede sidst i august. Jeg glæder mig til at se Jer igen.

RIGTIG GOD SOMMER OG FERIE TIL JER ALLE! Kærlig hilsen Winnie Niels, Maibritt, Trine, Majbritt og Morten, Forældreforeningen Pilehavegruppen

Back To Top