skip to Main Content

Pilehaveskolen er en folkeskole – men også en specialskole. Vi har ambitioner på børnenes vegne og skolens elever skal, som alle elever i den danske folkeskole, blive så dygtige, som de kan og udfordres præcis på det niveau, de er.

Vi tænker undervisningen meget bredt, med fokus på både den faglige, den personlige og den sociale udvikling.

Undervisningen planlægges som udgangspunkt i den fagrække, der er gældende for klassetrinnet, med særlig fokus på dansk og matematik. Den tilrettelægges specifikt i forhold til den enkelte elev i dialog med forældre, plejeforældre og andre professionelle omkring barnet.

Der udarbejdes individuelle elevplaner, hvor der opstilles læringsmål for den enkelte elev inden for de enkelte fag. Elevplanen evalueres en gang årligt i tæt samarbejde med forældrene.

Vi har med nye faglokaler, nogle gode fysiske rammer, der kan understøtte undervisningen i billedkunst, musik og drama, natur og teknik og håndværk og design. Løbende udstillinger af elevernes værker bidrager i høj grad til, at skolen er et rart sted at være og er med til at dokumenterer, hvor dygtige eleverne er til at udtrykke sig kreativt, og til vores fællessamlinger demonstrerer skolens eget orkester The Willows, at de har helt styr på både sangtekster og instrumenter.

Børnene skal kunne kommunikere på mange måder, så bærbare computere og e – pad er vigtige redskaber i undervisningen, og bliver også brugt i forbindelse med aktiviteter i skolefritidsordningen. Skolens medarbejdere deler gerne deres store viden om relevante læringsapps med forældre, plejeforældre og bosteder.

Vores brede undervisningsbegreb omfatter også at børnene, i kortere eller længere tid efter behov, deltager i motorisk træning sammen med skolens fysio – og ergoterapeuter, i sprogtræning sammen med talepædagogerne og modtager pædagogisk massage af skolens uddannede massør.

På Pilehaveskolen gør vi brug af forskellige pædagogiske test og afdækningssystemer, som redskab til at skabe et overblik over den enkelte elevs udviklingsniveau, kompetencer, potentialer og trivsel.

F.eks. arbejdes der i læsning med et læseudviklingsskema (LUS), der bruges som et evaluerings- og planlægningsværktøj i udviklingen af den enkelte elevs læsefærdigheder.
Skolen udarbejder hver 3. år en trivselsundersøgelse blandt eleverne med et skema, skolen selv har udarbejdet til vores elevgruppe.
Læseudviklingsskemaet(LUS) hjælper os bl.a. med at dokumentere, at skolen formår at knække læsekoden for langt de fleste af skolens elever.

Til at understøtte undervisningen har skolen et velfungerende bibliotek, hvor børnene klassevis eller individuelt bliver styrket i deres læsning ved udlån af bøger og højtlæsning.