skip to Main Content

Pilehaveskolens kerneopgave er at skabe bedst mulig læring for det enkelte barn.

Alle skal have en oplevelse af at lykkes, at være livsduelige og at mestre eget liv. Vi møder barnet med anerkendelse og respekt og tager udgangspunkt i dets muligheder og ressourcer. Vi stiller relevante krav og bestræber os på at finde kompensationsmuligheder for det, barnet ikke kan.

Det enkelte barn skal gives muligheden for at deltage i det almindelige hverdagsliv i den form, som denne deltagelse end måtte antage.

Inklusion.

En vellykket inklusion handler ikke blot om faktisk deltagelse, men om, hvilke muligheder man har for at spille en rolle, og om man igennem sin deltagelse tildeles ansvar, opnår anerkendelse og indflydelse og at man oplever sig nødvendigt og uundværlig for fællesskabet.

Inklusion handler således både om den enkeltes erfarede, oplevede og mærkbare deltagelse i hverdagslivets begivenheder, men også om fællesskabernes evne til at muliggøre denne deltagelse.