skip to Main Content

Pilehaveskolens kerneopgave er at skabe bedst mulig læring for det enkelte barn.

Alle skal have en oplevelse af at lykkes, at være livsduelige og at mestre eget liv. Vi tager derfor udgangspunkt i barnets muligheder og ressourcer, og bestræber os på at finde kompensationsmuligheder for det, barnet ikke kan. Vi møder barnet med respekt og ligeværdighed, og ved at stille relevante krav.

Det enkelte barn skal gives muligheden for at deltage i det almindelige hverdagsliv i den form, som denne deltagelse end måtte antage.

Muligheden for at deltage i det almindelige hverdagsliv er tæt forbundet med, at et barn med indlæringsvanskeligheder igennem sin opvækst oplever anerkendelse og accept og får den læring, som giver det kompetencer til at begå sig i samfundet.

Inklusion.

Inklusion handler både om den enkeltes erfarede, oplevede og mærkbare deltagelse i hverdagslivets begivenheder, men også om fællesskabernes evne til at muliggøre denne deltagelse. Fokus på oplevet deltagelse er kernen i inklusion, som ikke blot handler om faktisk deltagelse, men om, hvilke muligheder man har for at spille en rolle, og om man igennem sin deltagelse tildeles ansvar, opnår anerkendelse og indflydelse.

En vellykket inklusion indebærer således, at en person tildeles en position, som anerkendt, bidragende, nødvendig og uundværlig.