skip to Main Content

På Pilehaveskolen vægter vi et tæt og godt samarbejde med vores forældre, og vi ønsker at have en åben og ærlig kommunikation, så vi i fællesskab kan skabe den bedste trivsel og læring for forældrenes børn og skolens elever.

Vi vægter også et tæt og godt samarbejde, når det er en udfordring at være forældre af den ene eller anden grund.

Vi tilbyder – som en del af Pilehaveskolens samlede tilbud – intern forældrerådgivning. Funktionen som forældrerådgiver har været meget flittigt brugt af skolens forældre igennem de år, den har været etableret på Pilehaveskolen

Man kan som forældre selv henvende sig til Koordinator for samarbejde og trivsel, eller man kan blive opfordret til det fra personalet på Pilehaveskolen, PPR eller kommunens sagsbehandlere.

Al samarbejde med skolens forældrerådgiver er frivilligt og anonymt i det omfang, man ønsker det.

Hvornår kan det være en god idé med forældrerådgivning?

Når:

  • du/I ønsker en større indsigt i og forståelse for dit/jeres barns handicap
  • du/I ønsker at blive bedre til at støtte dit/jeres barn
  • du/I ønsker at dit/jeres barn skal i en bedre trivsel
  • du/I ønsker at ændre på dit/jeres barns uhensigtsmæssig adfærd
  • når ’posen’ med jeres egne initiativer er tømt
  • når I har brug for gode råd og vejledning af en udenforstående til at komme videre.

Vejledningen kan enten være en enkelt gang eller et kortere/længere forløb. Forløbet kan foregå på Pilehaveskolen eller i forældrenes hjem.

Koordinator for samarbejde og trivsel hjælper også i de sammenhænge, hvor man har brug for støtte ved samarbejde med andre instanser, så som bisidder ved samtaler med kommunens socialrådgivere, besøg på hospital, egen læge, osv.

Vores forældrerådgiver

Opgaven varetages af Anette Holgersen. Anette har 25 års erfaring inden for specialområdet, ligesom hun har følgende uddannelser og efteruddannelser til at kunne varetage opgaven som forældrerådgiver:

Socialpædagog

Certificeret Marte Meo terapeut.

NLP coach.

Diplomuddannelse i ledelse og systemisk supervision.

Uddannet i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Anette kan kontaktes på tlf.: 22154082 eller 64747838 email: anhol@assens.dk eller over Skoleintra

Back To Top