skip to Main Content

Den sundhedsplejerske, der er tilknyttet Pilehaveskolen, hedder Anna Katrine Christensen

Anna Katrine Christensen er startet som sundhedsplejerske på Pilehaveskolen den 1. august 2023.

I løbet af skoleåret undersøger Anna de elever på skolen, som kan samarbejde om det.

Der er tilbud om samtale og funktionsundersøgelse hvert 2. år. Sundhedsplejersken vurderer fagligt og ved samtaler med lærere og pædagoger hvilke børn, for hvem det er relevant.

Forældre er desuden velkommen til at kontakte skolens sundhedsplejerske.

Anna kan om tirsdagen kontaktes på tlf. 6474 6044 eller 2118 1139.

Se desuden sundhedsplejens hjemmeside: Sundhedsplejen