skip to Main Content

Den sundhedsplejerske, der er tilknyttet Pilehaveskolen, hedder Anni Buhl Værge

I løbet af skoleåret undersøger Anni de elever på skolen, som kan samarbejde om det.

Der er tilbud om samtale og funktionsundersøgelse hvert 2. år. Sundhedsplejersken vurderer fagligt og ved samtaler med lærere og pædagoger hvilke børn, for hvem det er relevant.

Forældre er desuden velkommen til at kontakte skolens sundhedsplejerske.

Anni kan kontaktes på 64746709 eller 29363151 og via skolens intra

Se desuden sundhedsplejens hjemmeside: www.sundhedsplejen.assens.dk

Back To Top