skip to Main Content

Lovgrundlag

Ifølge folkeskoleloven skal eleverne modtage seksualundervisning igennem hele grundskoleforløbet og undervisningen tilsigter, at fremme en sund og naturlig udvikling af det enkelte barns seksualitet.

Undervisningen taget sit udgangspunkt i elevens erfaringsverden, interesser, nysgerrighed og engagement og indeholder bl.a.

  • kropsbevidsthed, kønsforskelle, menneskets forplantning, pubertet,
  • kropssprog, følelser, forelskelse, kærlighed, ansvar over for hinanden,
  • uhensigtsmæssig seksuel adfærd og prævention.

Undervisning på Pilehaveskolen

Klasselærerne varetager seksualundervisningen frem til pubertetens indtræden.

SFO

Seksualundervisningen foregår i skoleregi, men der samarbejdes løbende omkring elevernes seksualitet især mellem kontaktlærerne og kontaktpædagogerne.

Forældresamarbejde

Skolens værdigrundlag forudsætter, at der er et åbent og tillidsfuldt forhold mellem personale og forældre. Dette fordrer at seksuelle episoder drøftes med forældrene, og at der opnås enighed om fælles handling i konkrete situationer.

Klassemøder

Forældrene modtager på klassemøderne information om indholdet i klassens aktuelle seksualundervisning.

Informationsmøder

Efter pubertetens indtræden afholdes der efter behov særlige informationsmøder, hvor skolens seksualvejleder, i samarbejde med klassens lærere, informerer om undervisningen og lægger op til debat og drøftelse omkring elevernes seksuelle udvikling og adfærd.

Personlig rådgivning

Skolens og SFO’s personale informerer i fællesskab forældrene omkring konkrete problemstillinger, der vedrører det enkelte barn.

Samleje

Det er ikke tilladt elever, der går i Pilehaveskolen, at have samleje på skolen eller i fritidsordningen.

Forældrene skal kunne føle sig trygge ved, at deres børn ikke bliver seksuelt udnyttede eller bliver gravide.

Samleje imellem elever, der er fyldt 15 år, kan, hvis elever og forældre er enige herom, foregå i privat regi.

Anden seksuel adfærd

Seksuelle lege, kæresteri m.m. skal altid foregå frivilligt. Elevernes adfærd skal løbende vurderes af både lærere og pædagoger. Er personalet i tvivl om en given seksuel adfærd eller uenige om konkrete handlingstiltag, skal sagen forelægges ledelsen.