skip to Main Content
There Is A Superman Inside Us All

There is a superman inside us all

Mellem C og Projektklassen har været tovholder på et 7-ugers internationalt eTwinningprojekt, hvor fokus var på at træne elevernes core og halsmuskler. I projektet deltog 23 lærer/pædagoger fra 12 forskellige lande med deres elever.

Projektet samarbejde med ultratriatlet Kristin Stengaard, som var forbi skolen og fortælle om sine bedrifter. Kristin fortalte om vigtigheden af vedholdenhed og kontinuitet for at forbedre sine evner og at det gælder, uanset om det er sport, læsning eller indøvning af matematiske færdigheder. At vi alle kan bestemme, hvordan vores indre supermand skal være.