skip to Main Content

Det Pædagogiske Læringscenter (PLC)

Det pædagogiske læringscenter er Pilehaveskolen omdrejningspunkt i forhold til at vejlede, udvikle og understøtte alle aktiviteter på Pilehaveskolen. Dette gælder både i børnehøjde, men også skolens personale pædagogiske personale herunder vejledere.

Følgende opgaver er pt. i fokus:

  • PLC registrerer, skaber overblik og formidler læringsressourcer
  • PLC koordinerer indkøb af IT og øvrigt læringsmateriale via ønsker fra fagudvalg og vejledere
  • PLC inspirerer til læring såvel elever som voksne. Et inspirerende miljø omkring børnetorvet og bibliotek er under opbygning. Her er både børnebibliotek, læringsbibliotek og pædagogisk bibliotek i fokus.