skip to Main Content

Pilehaveskolens skolehave

En stor del af Pilehaveskolens elever profiterer af at koble teori på praktisk arbejde, hvor kroppen og sanserne bringes i spil.

Denne mulighed for læring har eleverne bl.a. i Pilehaveskolens skolehaver, som vi dels har på skolens areal, dels har 15 min. gang fra skolen, hvor vi har lejet en kolonihave.

Skolehaven er opbygget fra grunden af elever og lærere.

I 2012 blev skolehavens væksthus helt færdigt. Eleverne var selv i skoven og vælge lærketræer ud, de fældede selv, målte 3 meter stammer op, fik dem slæbt hjem til grunden, hvor de blev afbarket og gravet ned og dannede hermed skelettet i væksthuset.

Eleverne har fremstillet højbede og beregnet, hvor meget jord de skulle bestille hos vognmanden.

Produkterne, som dyrkes i skolehaven, bliver brugt både i dansk, matematik, biologi, natur og teknologi og hjemmekundskab. Eleverne læser og skriver om de forskellige grønsager, tæller og vejer høsten og forarbejder den i vores køkken på skolen.

I Natur og Teknologi har eleverne bl.a. fremstillet en solfanger af gl. sodavandsdåser. Der er sat en solcelle op ved siden af til at trække en lille ventilator, så varmen kan fordeles rundt i væksthuset. Solfangeren er sat op på væksthuset, så sæsonen kan forlænges i begge ender både for- og efterår.

Eksempler på emner i Natur og Teknologi, der kan understøttes af undervisning i skolehaverne:

  • Planter; hvad har de brug for, spireforsøg mm.
  • Hvor vokser de?
  • Kende/sortere/benævne
  • Enkle kredsløb og sammenhænge i naturen
  • Affald, genbrug
  • Vejret, klima (varme, kulde, isolering, temperaturmåling)

Pilehaveskolen deltager i det landsdækkens projekt Haver til Maver, der i Assens kommune er omsat til ”Ellevilde haver”.

Forskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet har både i 2008 og nu i 2016 fulgt børn og unge i Haver til Mavers skolehaver. Den nyeste evaluering konkluderer, at Haver til Maver-konceptet nu er landsdækkende og det er lykkedes at udbrede skolehaver rundt i landet. Skolehaverne er også en oplagt arena for elevernes sociale kompetenceudvikling, og det konkluderes, at havearbejdet og udemadlavning fremmer elevernes trivsel, selvværd og rummelighed over for hinanden. Og trivslen fremmer deres lyst til at lære og omvendt.  Adspurgte forældre er yderst tilfredse med deres børns deltagelse i skolehaverne.