skip to Main Content

På Pilehaveskolen deltager eleverne i nationale test i det omfang, det giver mening for den enkelte elev. Fritagelse for nationale test sker i samråd med forældrene og skolens psykolog. Ud over nationale test gør skolen brug af mange forskellige typer af test til afdækning af eleverne og til af følge progressionen i elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.

Faglige resultater

 • Læsning: LUS
 • Matematik test: E- matematik og Matematik Fessor med indbyggede testfunktioner
 • Elevplaner

Adaptive færdigheder

Kommunikation, selvhjulpenhed, bofærdigheder, sociale og interpersonlige evner, brug af offentlige tjenester, selvregulering, fritid, sundhed og sikkerhed

 • ABAS II

Sproglig udvikling

Impressive test:

 • Reynell
 • Pea-body
 • Morfologisk test

Ekspressive test:

 • Sproglig test 1
 • Morfologi og syntax
 • ‘Kaj’-testen

Fremadrettet vil der blive benyttet ‘Vanilla-screening’ til kommende børnehaveklassebørn (en test, som dækker en del af ovenstående i én test) og ‘LOGOFOVA’ (en ny og mere nuanceret test til afdækning af fonologiske vanskeligheder)

Fysisk udvikling

I fysio- og ergoterapi regi bruges forskellige test til forskellige børn, og i mange tilfælde er undersøgelserne en kombination af nedenstående tests, da der sjældent kan anvende en standardiseret test til skolens målgruppe. Testmaterialet er oftest standardiseret inden for normal området.

Sensory profile
Pedi
Movement ABC
Måling af fysisk form hos børn 4- 12år
Klinisk obeservation  ( sanseintegrationstest)
Gross motor function messure
Cpop
TVPS
ABAS
Screening af håndethed og lateralitet
Screening af motorik og perception

Derudover kommer diverse observationsnotat ark og funktions undersøgelser/analyser og vurderinger, som ikke har et selvstændigt navn, men er fysio og/eller ergoterapeutiske redskaber.

Mundmotoriks anvendes dels OPT, Morales og Nots evaluerings ark, ikke test.

Testene anvendes både til afdækning af eleven og til vurdering af elevernes udvikling

Trivsel

 • Undervisningsmiljøundersøgelse
 • Rød/gul/grøn/tidlig opsporing

I forbindelse med inddragende og afklarende børnesamtaler anvendes der nedenstående metoder:

 • Marte Meo
 • KAT  kassen
 • Trin for Trin
 • Vækstmodellen
 • Neuroaffektiv udviklingsteori i praksis
 • Neropædagogik og psykologi

Til hver enkelt af de ovennævnte metode sættes der mål op, som der arbejdes med og som løbende måles/evalueres.

Måling/evaluering/dokumentation

 • Individuelle samtaler med eleverne
 • Statussamtaler med forældre en gang årligt
 • Teammøder – gennemgang af de enkelte elever
 • Overdragelsessamtaler ved overgang fra en årgang til en anden
 • Nationale test efter konkret vurdering
 • Afgangsprøve efter konkret vurdering
 • Farveskema/tidlig opsporing
 • Ressourceteamets opfølgning på indsatser
 • En årlig konference med re-visitering af eleverne
 • Læsekontrakter