skip to Main Content

Skole/hjembefordring

Langt de fleste elever befordres til og fra Pilehaveskolen med Haarby Taxa og Pilehaveskolens pedeller. Eleverne hentes ved hjemmet på et nærmere aftalt tidspunkt og afleveres på skolen ca. kl. 7.50, hvor en eller flere voksne fra de forskellige klasser modtager eleverne i skolegården.

Elever der skal i morgen SFO afhentes, så de kan være på skolen kl. 6.30.

Elever, som har været i morgen-SFO går til deres klasser.

Har man ifølge skoleskemaet fri kl. 14.00, er der mulighed for hjemtransport kl. 14.00. Busserne kører også hjem kl.16.00.

Det meddeles til kontoret eller via kontaktbogen, hvis der er ændringer i hjemkørslen.

Back To Top