skip to Main Content

Et vigtigt redskab gennem hele skoleåret

På Pilehaveskolen er den individuelle elevplan et meget vigtigt værktøj i dialogen mellem elev, lærere og forældre. I elevplanen vil der være beskrevet både faglige, personlige og sociale mål for den enkelte.

Elevplanen er dermed et værktøj, der henover skoleåret konstant bliver opsummeret og brugt i dagligdagen. Den indeholder både konkrete mål, evaluering og opfølgning og er således også et vigtigt omdrejningspunkt i den årlige skolekonference omkring hver enkelt elev.

Back To Top