skip to Main Content

Pilehaveskolens forældreforening – “Pilehaveskolens venner”

 

Hvem er Pilehaveskolens venner:

Vi er en gruppe, som består af forældre og pædagoger, der enten har et handicappet barn eller er en del af deres hverdag på skolen.

Foreningsarbejdet har været sat i bero i et par år, men nu er der kommet friske kræfter til igen.

Forældreforeningens arbejde består i at fremme trivsel og miljø på Pilehaveskolen og dermed gøre skolen til et endnu bedre sted at være for elever, forældre, søskende, bedsteforældre, plejeforældre og aflastningsfamilier.

 

Vores arbejde:

Vores arbejde består i at skaffe økonomiske midler gennem medlemsbidrag, sponsorater og fondsmidler til f.eks. udflugter, foredrag og fester, koncerter og andre sociale arrangementer, som kan give børnene en oplevelse og styrke sociale relationer på tværs af klasser og årgange.

Herudover vil vi gerne styrke fællesskabet mellem forældrene samt styrke samarbejdet med personalet. Ligeledes kan midlerne bruges til nyanskaffelse af ting, som eleverne på skolen har et ønske om, men som skolen normalt ikke vil have råd til.

 

Hvad kan vi ellers hjælpe med?

Forældreforeningen kan ligeledes bistå som kontaktpersoner for nye forældre, som ønsker at deres barn skal være elev på Pilehaveskolen. Vi vil kunne hjælpe med svar på spørgsmål, som måtte trænge sig på af den ene eller anden grund. Vi har et tæt samarbejde med forældrerepræsentanterne i bestyrelsen, som også er repræsenteret i forældreforeningen, hvilket giver en større indsigt i behov og ønsker begge veje.