skip to Main Content

Terapeutteamet på Pilehaveskolen

Terapeutteamet på Pilehaveskolen består af 1 berøringsterapeut, 1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut/Castillio Morales terapeut.

Vi arbejder i det daglige som selvstyrende team, med intern visitation via skolens ressourceteam.

Vi tilbyder undervisningsrelateret terapi, med fokus på at støtte barnets forudsætninger for indlæring.

Vi har fokus på barnets ressourcer, evner og muligheder for at udføre og deltage i de aktiviteter, der er nødvendige på en almindelig dag i skolelivet.

Vi støtter eleven i at opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed og størst mulig grad af mestring i eget liv.

Terapien råder over et motorik lokale indrettet med forskellige redskaber til træning samt massagerum.

Undersøgelse og efterfølgende analysearbejde og planlægning af tiltag og formidling sker som oftest som tværfagligt samarbejde.

Alt efter den enkelte elevs behov tilbydes terapeutisk indsats.

 

Terapien tilbyder blandt andet:

  • Screening og udredning af motorisk og sansemæssige funktionsniveau og kompetencer
  • Planlægge og gennemføre motorik undervisning
  • Mundmotorisk evaluering og træning
  • Pædagogisk massage
  • Vejledning og rådgivning til pædagoger, lærer, forældre og elever
  • Holdtilbud kan blandt andet være: ”krop og ro”, ”skrivedans”, ”sanseintegration” og ”mærk din krop”

Sanne Hansen
Berøringsterapeut

Maja Lykke Dokkedal, barselsvikar.

Fysioterapeut

Lone Helleberg
Ergoterapeut / Castillio Morales terapeut

Back To Top