skip to Main Content

Pilehaveskolen har uddannede læsevejledere, som sammen med skolens ledelse er tovholdere for at implementere Pilehaveskolens læsestrategi. I hverdagen er det læsevejledernes fælles ansvar at udføre skolens læsepolitik i praksis sammen med eleverne.

Læsevejlederne udgør sammen med skolens Koordinator for pædagogisk udvikling, IT administrator og viceskolelederen skolens Pædagogiske Lærings Center.

Læsevejledernes opgave

Alle elever testes i læsning af en af skolens læsevejledere ca. hver 3. år igennem deres skolegang på Pilehaveskolen. Eleverne testes før overgangen til en ny gruppe (dvs. i slutningen af BH-klassen, før de skal i Mellem, før de skal i Ældste og evt. før de skal i Ungdomsklassen). Læsevejlederen udarbejder en rapport, som forefindes som bilag til elevplanen på Forældreintra.

Læsevejlederne har bibliotekstime med alle klasser en gang ugentligt, hvor der bl.a. er oplæsning for eleverne, og hvor eleverne kan låne bøger på biblioteket.

Læsevejlederens rolle er endvidere at vejlede kollegaer i forhold til læseundervisning og læsematerialer, være initiativtagere og tovholdere i læseugerne, samt anskaffe nye materialer til læsning såvel bøger som digitale undervisningsmidler.