skip to Main Content

Vækstmodellen

Vækstmodellen bruges i stor udstrækning som koncept for de mange forskellige samtaler, vi har på Pilehaveskolen.

Modellen er udviklet af Marianne Grønbæk, MG-udvikling, hvis udgangspunkt for udvikling er, at der altid er noget der virker. Dette udgangspunkt skaber energi, håb, arbejdsglæde og succeser

Forskellighed ses som en nødvendighed og styrke og konflikter ses som mulighed for udvikling.

VækstModellen er en ramme for samtaler, der både skaber og rummer vækst

VækstModellen åbner for de gode historier omkring barnet og danner dermed afsæt for dialog om det svære.

Konceptet er baseret på den værdsættende tankegang, hvor man tager udgangspunkt i det, der fungerer godt, og hvor man søger at forstå frem for at forklare. Konceptet sætter fokus på fremtidige handlinger, der kan skabe forandring. Og målet er bedre trivsel for eleven.

Konceptet bruges til:

Samtaler med forældre om deres barns problemer

Skole-hjem samtaler

RUS – samtaler(reflekterende udviklingssamtaler) , teamsamtaler

Ideen med Vækst Modellen er, at den i vanskelige situationer og samtaler skal skabe nye muligheder, forståelse, energi, begejstring og glæde til at arbejde med det vanskelige, det svære, det vigtige og det væsentlige. Der er fokus på det, der virker, det der går godt, på glæden og fremskridtene. Det giver mere overskud at tale om vanskeligheder i en positiv kontekst og med fokus på konkrete, positive og konstruktive forandringer

Den konkrete samtale bygges op om følgende ”dagsorden”:

Der tages udgangspunkt i alt det der er gået godt i fortiden

Problemerne formuleres til en fremtidsorienterende ”udfordringer”

Der sættes fokus på konkrete og konstruktive muligheder, hvor alle kan se deres egne muligheder for at bidrage positivt og konstruktivt til de ønskede forandringer

Der aftales konkrete handlinger og aftaler, så alle har klarhed over forventninger/aftaler.

Back To Top