skip to Main Content

På Pilehaveskolen har vi et stort antal elever som har brug for sprogtræning af forskellige karakter.
Vi har valgt at samle de tværfaglige kompetencer på området i et fælles SPROGTEAM for at tilbyde en koordineret faglig indsats.

Formålet med sprogteamet er, at elevernes sprogtræning skal implementeres i hverdagen, i skolen/SFO såvel som i hjemmet, således at sprogtræningen bliver en naturlig del af alle aktiviteter.

Vores ambition er at afdække den enkelte elevs sproglige funktionsniveau. Vi ønsker, med hver vores viden og kompetencer, at udarbejde konkrete fælles handleplaner for den enkelte elev samt videreformidle disse til relevante samarbejdspartner, i skole/SFO og hjemmet. Vores vision er, at Pilehaveskolen skal være et sted, hvor børn har optimale muligheder for at udvikle et sprog/ kommunikation, som gør dem i stand til at deltage i det sociale liv.

Sprogteamet tilbyder :

  • Individuel udredning og vurdering af elevens sprogllige og mundmotoriske funktionsniveau.
  • Vejledning og Rådgivning til eleven, forældre og andre omsorgspersoner.
  • Vejledning og Rådgivning til elevens lærer og pædagoger samt andre relevante fagpersoner omkring barnet.
  • Individuel undervisning og træning af eleven.
  • Fælles faglige “stormøder” med forældre og pædagogisk personale, for at koordinere indsatsen for den enkelte elevs sproglige udvikling.

Sprogteamet består af:

 

Line Scheppan
Ergoterapeut

 

Maria Kähler

Maria Kähler
Lærer –
Talepædagogisk underviser/vejleder.

 

Heidi Tengs

Logopæd (tale-høre konsulent)/pædagog.