skip to Main Content

På Pilehaveskolen har vi tilbud om SFO for alle vores elever fra børnehaveklassen til 10. klasse

SFO forgår i vante omgivelser – ofte i egen stamklasse og i skolens faglokaler. Personalet er velkendt for eleverne, da det er det samme pædagogiske personale som også deltager i undervisningen.

I SFO lægger vi vægt på at det er børnenes fritid. Der skal være plads til at lege og ha’ det sjovt, men samtidigt vil vi gerne tilbyde mange forskellige aktiviteter for at pirre elevernes nysgerrighed og give mulighed for at udvikle nye kompetencer.

I Yngste regi foregår SFO-tiden med strukturerede aktiviteter. Disse aktiviteter kan være spil på computer, musik, sløjd, billedkunstaktiviteter, leg inde og ude og aktiviteter i naturen. Det er vigtigt med en stram struktur, for ikke at skabe unødvendige konflikter imellem eleverne og gøre dem forvirrede og urolige. Der øves færdigheder som at vaske hænder, dække bord, rydde op o.l. Eleverne kan i nogen grad vælge aktiviteter. Dette sker en gang i mellem, men med få valgmuligheder. Det er en vigtig pædagogisk opgave, at udfordre eleverne, så de bliver mere selvhjulpne.

I de ældre klasser er der større mulighed for at vælge aktiviteter. Aktiviteterne har også en anden karakter. Det er i højere grad boldspil, spil, PlayStation, pigeklubber, teater, musik, sløjd, osv.

SFO har sit eget pædagogiske udvalg der sørger for, at der er et bredt udsnit af forskellige og koordinerede aktiviteter. Aktiviteter der er målrettet netop vores elever og som løbende bliver udskiftet ofte i samråd med elevernes ønsker.

Det vi dog vægter mest i SFO er, at vores elever skal have mulighed for at få venner og skabe venskaber på tværs af alder og klasseplacering. For at det kan lykkes skal de voksne ofte være behjælpelige med til at lave aftaler, holde gang i legen/guide og sørge for at eventuelle konflikter bliver løst på bedste måde.

Back To Top