skip to Main Content

Pilehaveskolen prioriterer samarbejde meget højt, hermed også internationalt samarbejde.  Det gælder både partnerskabsprojekter med specialskoler i andre lande, men også projekter der kan efteruddanne det pædagogiske personale.

Pilehaveskolen har inden for de sidste par år været involveret i forskellige eTwinning-projekter og før det blev til eTwinning projekter, var flere Comenius og Erasmus+ projekter omdrejningspunktet for skolens internationale arbejde.

Pilehaveskolen blev pr. april 2021  udnævnt til at være officiel eTwinning-skole i 2021/2022. Dette er med til at understøtte den internationale dimension i skolens arbejde.

eTwinning:

Pilehaveskolen har i løbet af de sidste år, lavet flere internationale samarbejdsprojekter via online-platformen eTwinning. Vi har tidligere modtaget anerkendelse på national og europæisk niveau for:

There is a superman inside us all:

Run the Ruth:

I matter:

Læs mere om eTwinning her:

Tidligere har vi deltaget i følgende Erasmus+ projekter:

Moving Europe- Moving oneself and each other through sports, art and culture across borders in EU

Projektet havde til hensigt, at eleverne skulle opleve at de ”rykkede dem selv” gennem sport, kunst og kultur. I arbejdet med projektet skulle eleverne lave en del fælles aktiviteter med vores nye venskabsskoler samt deltage i rejseaktiviteter. Der betød for Ældste/Ungdom C at årets lejrskole gik til Finland.

Ydermere havde projektet den vision, at alle tre specialskoler forsøgte at skabe et bæredygtigt fritidstilbud for eleverne uden for skoleregi. Her i Danmark forsøgte vi at få et fodboldhold på benene, i Tyskland et karatehold og i Finland et kunsthold.