skip to Main Content

På Pilehaveskolen arbejder størstedelen af eleverne i Yngste og Mellem årgang samt i Funktionsklassen med tegnediktat.

Tegnediktat er en neuropædagogisk metode funderet på stilladsering. Udgangspunktet er at arbejde med elevernes skriftlighed og rettet opmærksomhed. I slutningen af 1970’erne udviklede en amerikansk kvinde ved navn Mona Brooks metoden tegnediktat, som hun benyttede til at lære børn at tegne. Metoden var meget effektiv og ikke kun i forhold til at tegne, men også i forhold til skrivning og læsning. Tegnediktatsmetoden er bygget op over de 5 formfamilier: cirkel, punkt, rette linjer, krumme linjer og vinkler, hvilke er grundsten i alle skriftlige udtryk.

Formålet med at arbejde med tegnediktat er at styrke elevernes koncentrationsevne og opmærksomhed på detaljer. Tegnediktat kræver tålmodighed, og eleverne lærer, at for at få gode resultater, må man bruge god tid. De gode resultater er en succes for eleverne, de oplever en synlig progression i arbejdet og det styrker samlet set deres selvtillid samt lyst og evne til efterfølgende selvstændigt at gengive motiverne.

Når der er tegnediktat på skemaet, er eleverne opdelt i grupper efter niveau. Eleverne er placeret med front mod læreren, og der følges en stram, lærerstyret struktur med mange gentagelser hele diktaten igennem. Dette giver ro til fordybelse – vi har ikke travlt, ingen når længere end andre eller skal være først færdig. Alle følges ad hele vejen, og det giver en god fælles oplevelse, hvor alle deltager og bidrager med, hvad de kan.

Eksempler på tegnediktat:

Tegnediktat
Tegnediktat
Tegnediktat
Back To Top