skip to Main Content

Målgruppen.

Elevgruppen til Pilehaveskolen er børn, der primært kommer fra Assens kommune, men også fra Fåborg – Midtfyn og andre kommuner rundt om i landet, fordi børnene bor ved plejefamilier og på bosteder i Assens kommune. Alle børn har generelle udviklingsforsinkelser og kan også have specifikke udfordringer i form af forskellige psykiske og fysiske handicap.

Eleverne visiteres via Assens kommunes PPR.

Fordeling i klasser.

Eleverne inddeles i 3 årgangsgrupper

Indskoling omfatter elever på 0., 1., 2. og 3. klassetrin

Mellemtrin omfatter elever på 4., 5. og 6. klassetrin.

Ældste/Ungdom omfatter elever på 7., 8., 9. og 10. klassetrin

Der er mellem 6 og 12 elever i en klasse, med færrest elever i indskolingen.

Holddeling, samarbejde på tværs og fællesaktiviteter..

I indskolingen er der holddannelse og samarbejde på tværs af årgangen i dansk, matematik og musik.

Børnehaveklassen tænkes ind i holddannelsen i det omfang, det passer ind i børnehaveklassens planlægning.

På mellemtrinnet er der holddannelse og samarbejde på tværs af årgangen i musik og natur og teknik og idræt

I ældste /ungdom er der holddannelse og samarbejde på tværs af årgangen i idræt,madkundskab og valgfag.

Ud over ovennævnte holddannelse kan man inden for årgangen og på tværs af årgange danne hold inden for andre fag. Herudover samarbejdes der inden for alle årgange på tværs i forhold til projekt- og emnearbejde.

Pilehaveskolens profilklasse.

Ud over fordeling i almindelige klasser har Pilehaveskolen også et tilbud til elever, der har brug for en særlig opmærksomhed.

Funktionsklassen er et tilbud til elever med kommunikative og/eller fysiske vanskeligheder. Formålet med klassen er, at de elever, der har motoriske vanskeligheder, får den fysiske træning, der skal til for at udvikle og vedligeholde motorikken bedst muligt, og at elever med sproglige vanskeligheder, får de nødvendige redskaber, der gør, at de får et indholdsrigt, kommunikativt liv. Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med skolens bevægelses- og sprogteam.

Udskoling.

På Pilehaveskolen har vi struktureret udslusningen af eleverne til andre uddannelser i tæt samarbejde med vores to primære samarbejdspartnere: Ungdommens uddannelsesvejledning, Odense (UUO) og Center for specialundervisning for voksne (CSV, Assens)

Nedenstående årshjul beskriver, hvorledes vi løser denne opgave

Det vi kender og holder af – vores traditioner.

Hver dag starter med fælles morgensang i den gule gang

Vi har fællessamling en gang om måneden, hvor klasserne på skift vælger sange og fremlægger, hvad de arbejder med i klassen.

Vi deltager i skolerne motionsdag inden efterårsferien.

Vi har ”skinneløb” en gang om året, hvor vi, på forskellig vis og i forskelligt tempo, bevæger os langs skinnerne fra Glamsbjerg til Assens.

En gang om året har vi fælles emneuge, der afsluttes med en skolefest for elever og pårørende.

I forbindelse med årets højtider har vi

  • Motionsdag op til efterårsferien
  • Luciaoptog
  • Besøg i kirken ved juletid
  • Juleafslutning på skolen med dans om juletræ og besøg af julemand
  • Fastelavn hvor der bliver slået katten af tønden
  • Påskeløb hvor alle børnene skal finde æg, der er gemt rundt omkring på skolen og efterfølgende konkurrerer om, hvem der kan holde ægget på skeen i påskeløbet.

Vi festligholder første skoledag efter ferien, hvor vi siger goddag til hinanden og de nye elever, der starter på skolen

Vi festligholder også sidste skoledag før ferien, hvor vi ønsker hinanden god ferie og ønsker skolens afgangselever held og lykke med alt det nye, der venter dem.

Elevrådet arrangere hvert år en fest med mad og musik for skolens ældste elever, og her bliver der danset igennem.

Der afvikles lejrskole en gang om året for alle klasser, hvor rejsemålet både kan være så tæt på, at det kan nås på cykel og så langt væk, så man skal med både bus og tog. Lejrskolen er et værdifuldt tilbud, hvor der kan arbejdes med relationer på en anden måde end i klasserummet. Lejrskoleopholdet er også med til at give eleverne en oplevelse af andre byer, landskaber og seværdigheder.